HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________


Ook in de kwestie-Margarita blijkt de afwezigheid van een BVD-ambtenaar, die een weekje met vakantie was,
de reden te zijn voor de ontkennende antwoorden op de vraag of de dienst wellicht een onderzoek had
 ingesteld naar De Roy van Zuydewijn .
Volgens minister Remkes was het dossier zó goed opgeborgen, dat niemand ervan wist of het kon terugvinden. 
Jelle van Buuren, De Groene, 22 maart 2003.

____________