HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________


Ik voorzie dat dit het eind inluidt van het lang gekoesterde ´geheim van Soestdijk´.
Niet of de koningin staatkundig haar boekje wel eens te buiten gaat staat op dit moment ter discussie, maar
of ze nog genoeg overwicht heeft om een recalcitrante, ordinaire en door afgunst geteisterde familiekliek
een chic zwijgen op te leggen. De natie heeft er een spetterende soap bij gekregen,
maar is op termijn waarschijnlijk een koningshuis armer.


 
Emma Brunt, Het Parool, 7 maart 2003.

____________