HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Nu is het voor de derde keer een socialist die Oranje overeind houdt. Eerst was er Drees, toen Den Uyl en nu Kok.
Het ergste is dat die socialisten er nog trots op zijn ook.
Helemaal vergeten dat Troelstra ooit Wilhelmina van de troon wilde kegelen.

De modernisering van de monarchie waarover je hoort spreken, gaat altijd hand in hand met een pleidooi
voor meer privacy voor de betrokkenen. Dat is vreemd, en geheel tegen de tijdgeest in.
Een vorst kan geen gewoon mens zijn, daar is hij vorst voor. Hij kan evenmin modern zijn,
want ook daar is hij vorst voor. Een moderne vorst is een dode vorst, of in ieder geval een vorst
die ten dode is opgeschreven. Hoe menselijker de monarch, hoe sneller het met hem gedaan is.
Een vorst kan dus alleen maar lijden.
Iedere stap die hij doet, is er eentje die hem dichter bij het einde van de monarchie brengt.
Dat is en blijft in deze Oranjedagen het goede nieuws.

Martin Bril, Vrij Nederland, 14 april 2001

____________