HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Arendo Joustra zit er in ´Republiek´ (Elsevier, 14 augustus) op alle fronten naast.
De republiek een archaïsche staatsvorm? Hoezo? En moet dat een argument
zijn ten faveure van uitgerekend de erfelijke monarchie? Brede publieke steun voor de monarchie?
Reken u niet rijk. Die steun heeft niks te maken met een fatsoenlijke discussie
over de staatsvorm, maar alles met het soapgehalte van het vorstenhuis.
Huwelijk? Prinsesje geboren? De steun voor de monarchie neemt toe.
De Oranjes opereren op dezelfde markt als Frans Bauer en Katja Schuurman.
Ze bedienen het relatief stijlvolle segment, maar toch. Dolblij dat een familie
telkens het staatshoofd wil leveren? Nou, misschien als die familie
verstoken zou zijn van politieke invloed. Maar dat is in Nederland niet het geval.
Wel invloed, geen verantwoording. Dat mag de minister-president opknappen
en die vindt per definitie dat zijn majesteit van dienst het geweldig doet.
Politici kraaien hem na en het volk gelooft grif. Naar wat de majesteit werkelijk
vindt en doet, kunnen we alleen maar gissen. Waarom geven koningsgezinden
niet gewoon toe dat ze de sprookjes- en soapfunctie van het vorstenhuis
belangrijker vinden dan de staatsrechtelijke en democratische voordelen van de republiek?

F. van Brenk, Elsevier, 28 augustus 2004.

___________