HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Maar de laatste tien jaar is haar optreden erg verstard, en hangt er weer een zweem van grote
invloed en machtsconcentratie door kennis en continuïteit om het koningshuis. Bovendien ben ik inmiddels
gepensioneerd en kan ik dus veel vrijer over dit onderwerp praten. De zakenmensen en bestuurders die nu
nog in dienst zijn, moeten rekening houden met de Nederlandse machtspiramide , waarin het koningshuis
een grote rol speelt. Mensen met macht weten precies wie er goede relaties met ze onderhoudt, en dat is
belangrijk voor een carrière. Grote industriëlen en politici, zeker ook ter linkerzijde, krijgen niet voor niets
knikkende knieën zodra ze in de buurt van de koningin komen (Pitt Treumann).Ton van den Brandt, De Republikein 1, 2006, 18-19.

____________