HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

We praten hier over de eerste Nederlandse constitutie. En dus niet: dat door de liberale staatsman
Johan Rudolf Thorbecke opgestelde ding, waarvan het 150-jarig bestaan op dinsdag 16 september 1997
door de koningin werd aangehaald in haar troonrede als de grondslag voor onze parlementaire democratie.Ton van den Brandt, De Republikein 1, 2005, 4, 61-63.

____________