HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Geert Dales is voorzitter van de commissie Liberaal Manifest van de VVD.
Hij pleit voor de invoering van referenda en rechtstreeks door het volk aangewezen bestuurders.Ton van den Brandt, De Republikein, april 2005

____________