HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

De eeuwenoude bevoegdheden die het koninklijk huis bezit, vormen het grootste probleem met
de monarchie in het Verenigd Koninkrijk, vindt de Britse hoogleraar Publiekrecht Adam Tomkins.
Het leidt namelijk tot machtsuitoefening zonder parlementaire controle. ´Een oorlog in Irak zou niet
zonder goedkeuring van het volk mogen worden gevoerd!Ton van den Brandt, De Republikein 3, 2007, 4, 36-39.

____________