HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________


Het gaat economisch wat slechter in Nederland. Dus moeten we het allemaal met minder doen.
Mooi moment voor Majesteit om ons aan te bieden belasting te gaan betalen. Net als haar collega in Engeland.
Ze weet dat het hard nodig is, want ze heeft het net allemaal zitten voorlezen op Haar troon.
Bovendien is ze er langzamerhand achter dat het in feite erg oneerlijk is, dat ze over Haar inkomen
en vorstelijke vermogen nooit iets heeft hoeven afdragen aan de gemeenschap.
Die zou er best allerlei nuttige dingen mee kunnen doen.
Ook weet ze, dat zij en Haar familie het gemakkelijk kunnen missen, want ze heeft vast
(HP/De Tijd, 19 april) gelezen hoe puissant rijk ze zijn.Peter Brandsma, HP/DeTijd, 27 september 2002.

____________