HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________


Grappigste bijdrage van de avond: het republikeinse volkslied, dat hieronder integraal is afgedrukt.
Bedenker is de musicus Gerard Jan Heering, die de tekst schreef als ´tegenwicht tegen het Oranjegejubel´:

Wilhelm en Máxima gaan trouwen,
Zij is van duister bloed,
Hij wil de troon behouwen,
Voor hem en zijn gebroed
Geen prince van Oranje
Wordt hier getolereerd
Geen koning, hof met franje
Ik blijf vrij (en) onverveerd

Met schild en knuppel in de klauwe
Zien dienders op ons neer
De Republiek getrouwe
Stel ik mij fier teweer
Dat ik doch vroom mag blijven
Standvastig ´t Allerstond
Die poppenkast verdrijven
Van Neerlands Platte Grond

Harm Ede Botje, Vrij Nederland, 19 januari 2002

____________