HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

De islamitische politica is doordesemd van een radicaal anti-monarchisme. In combinatie met
theocratische denkbeelden heeft dat geleid tot een unieke versie van het republikanisme. De Iraanse
geestelijke Ruhollah Khomeini heeft als eerste een republiek gegrondvest op de idealen van deze politieke
islam. Hij greep terug naar de oude polis Medina van de profeet Mohammed.Adriaan Boiten, De Republikein 2, 2006, 4, 40-43.

____________