HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Zoons of dochters die via een vorm van erfopvolging in belangrijke functies terechtkomen, zijn meestal
een stuk minder competent dan hun ouders. ´Erfopvolging is anno 2005 vooral productief bij krijgsheren
of clanhoofden die in instabiele Aziatische en Afrikaanse landen huishouden.


August Hans den Boef, De Republikein, 4, 2008, 25-31.

____________