HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

De bede in de troonrede behoort tot hetzelfde type absurdistische, anachronistische teksten als de aanhef
van onze wetten: ´Wij Beatrix, koningin bij de gratie Gods…`. Juist daarom hechten christenen
en conservatieven een reële, politieke betekenis aan de misplaatste bede en aanhef en wachten
andere politici er wel voor zich tegen deze teksten uit te spreken.August Hans den Boef, De Republikein, 3, 2007, 3, 40-43.

____________