HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Het zijn de Oranjes zelf die de premier in verlegenheid brengen. Laat ze daar dan ook de gevolgen van ondervinden.

Vaak weten media en politici dondersgoed dat de Oranjes geregeld het kabinet voor het blok zettenen
confronteren met faits accomplis. Zodat de arme premiers met hun spindocters maar weer moeten
proberen de schade zoveel mogelijk te beperken.
Meestal wordt geklaagd dat de Oranjes ´niets mogen zeggen´, dat ze gevangen zijn in de ´ministeriële
verantwoordelijkheid´. Maar eerder lijkt het omgekeerde, de MP als de gevangene van de Oranje grillen
en nukken,. Want nooit mag hij zeggen: ´Vreselijk inderdaad. Ze hebben me weer eens voor het blok gezet!´.

Media en politici kennen deze attitude – zoveel mogelijk lusten en zo weinig mogelijk lasten. Desondanks
plegen ze willens en wetens de verantwoordelijke minister ´een gebrek aan regie´ te verwijten, waardoor
de monarchie zelfs ´schade zou kunnen lijden!´. Dat is hypocriet misbruik maken van het instituut
ministeriële verantwoordelijkheid. En waarom zouden de Oranjes geen schade mogen lijden door
de gevolgen van hun hoogsteigen gedrag?August Hans den Boef, NRC Handelsblad, 7 oktober 2009.

____________