HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________


En zo, denk ik wel eens, kijkt hij ook naar het Koninklijk Huis.
Oneindig machtig, door niemand precies gecontroleerd, altijd bereid minder volk te intimideren, genoeg lakeien
om her en der microfoontjes in argeloze huiskamers te plaatsen, of geheime stukken te stelen,
of bankrekeningen te vervalsen
dus voor wie ben je dan als ze een pasgetrouwd
eenvoudig stel het leven zuur maken.


 
Jan Blokker, de Volkskrant, 15 februari 2003.

____________