HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

En het aller-allermoeilijkste als je in het dorp woont dat Nederland heet,
is de monarchie die als het ware boven je woont, beneden je, naast je,
aan de overkant en ook nog om de hoek.

 
Jan Blokker, de Volkskrant, 8 december 2003.

 

____________