HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Inzake de koninklijke familie kan er niet van de Oranje-familie gesproken worden.
De lijn Van Oranje stierf uit toen de kinderloze Willem III (1650-1702), prins van Oranje,
stadhouder en koning van Engeland, overleed.
Ten tijde van dit Huis Oranje-Nassau kende de Republiek der Verenigde Nederlanden (17de eeuw)
ook een Huis Nassau-Dietz. Koningin Beatrix stamt direct van dit huis af, om nog preciezer te zijn:
van Jan de Oude, graaf van Nassau, Katzelbogen en Dietz.
Van de naam Van Oranje kan sinds de dood van Willem III geen sprake zijn, als u het koningshuis bedoelt.
Mogelijk dat Beatrix dit zelfs niet eens weet.

 

René Besemer, NRC Handelsblad, 5 april 2003.
 

____________