HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

De benoeming van een hoogleraar aan een Nederlandse universiteit verloopt doorgaans rimpelloos.
De handtekening van de Kroon is vaak niet meer dan een plichtpleging. Zo niet in 1935. Toen ontstond
consternatie, nadat een minister én koningin Wilhelmina de benoeming van de historicus Pieter Geyl
(1887-1966) tot hoogleraar Algemene en Vaderlandse Geschiedenis na de middeleeuwen aan de
Rijksuniversiteit Utrecht gedurende enkele maanden blokkeerden.
Wim Berkelaar, De Republikein, 3, 2007, 1.

____________