HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Op 19 september is het weer zover. De Derde Dinsdag van de maand, waarop in Den Haag het bekende
jaarlijkse toneelstukje wordt opgevoerd. De Koningin leest de troonrede voor en doet net alsof zij zelf in
hoogsteigen persoon het regeringsbeleid heeft bedisseld.


Hans van den Bergh, De Republikein, 2, 2006, 3, 6-7.

____________