HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Beatrix´ zeventigste verjaardag heeft weer de nodige commotie in alle media losgemaakt. Maar ook los
van die feestelijke aanleiding zijn onlangs – voor beeldscherm en biscoop – twee films in ons landje
geproduceerd waarin de Koninklijke familie een prominente rol vervulde:
De prins en het meisje en Alles is liefde.


Hans van den Bergh, De Republikein, 4, 2008, 57-59.

____________