HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Beatrix is buitengewoon gesteld op de centrale machtspositie die zij inneemt in ons staatsbestel.
Zij gelooft bovendien stellig dat haar invulling van die rol heilzaam is voor land en volk. Hoe zou zij
dan kunnen overwegen zich vrijwillig terug te trekken uit die positie, om een bejaarde vrouw te
worden achter de geraniums die af en toe nog even mag wuiven naar īde mensenī? Eenmaal dreigde
in het verleden een splintertje van haar macht te worden afgeknabbeld toen Balkenende beloofde dat
het Kabinet van de Koningin nooit meer een eigen opsporingsrol zou mogen vervullen, zoals bij de
affaire-Margarita, en voortaan direct onder hem zou ressorteren. Een meerderheid van de Tweede Kamer
had zulks per motie geŽist en prompt liet de koningin weten dat ze daarover nog eens uitgebreid met
de premier van gedachten wilde wisselen. Sindsdien is er nooit meer iets over vernomen. Ik durf er een
vorstelijk bedrag om te verwedden dat deze vrouw niet binnen afzienbare tijd afstand zal doen van
haar parafernalia, haar hielenlikkende hofhouding, haar officiŽle en onofficiŽle invloed, haar buitensporige
privileges, haar staatsbanketten, kersttoespraken, regeringsverklaringen en de nooit verflauwende
toejuichingen van haar nederige onderdanen.


Hans van den Bergh, De Republikein, 4, 2008, 3, 10-12.

____________