HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) houdt een reputatie hoog in de verdediging van het koninklijk huis.
Kwesties over het Wilhelmus, dat van de vorstin zou zijn, en haar ´saaie´ Troonrede
werden door de RVD ogenblikkelijk gladgestreken. Ook over het koninklijke inkomen
vertoont de dienst kenmerken van een agitprop-machinerie.Hans van den Bergh, De Republikein 1, 2005.

____________