HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Een 'wetenschappelijk' congres over de toekomst van de monarchie leidde tot tal van steunbetuigingen
aan de jubilerende vorstin. Over de onuitroeibare lakeienmentaliteit onder intelligente landgenoten.Hans van den Bergh, De Republikein 1, 2005, 4, 15-18

____________