HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Door het stijgende opleidingsniveau onder de oprukkende nieuwe cohorten neemt het zelfstandige
kritische denken over de 'status quo' toe. Het leeglopen van de kerken is een duidelijk teken dat men het
traditionele erfgoed in rap tempo loslaat. Het geloof in de zegenrijke mythe van het koningschap zal
met dezelfde versnelling wegkwijnen, ook zonder dat het Republikeins Genootschap daartoe
speciaal de barricades opgaat.

Hans van den Bergh, NRC Handelsblad, 6 maart 1999

____________