HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

De commissie-Zalm zou alle kosten van de Nederlandse monarchie helder in kaart brengen,
maar heeft dat niet gedaan.

De kern van de zaak blijft dat de Nederlandse koning(in) een salaris ontvangt dat
zeventien maal hoger is dan dat van president Obama, terwijl het werkelijk belang van de functie toch bescheidener is.

Klip en klare eindoordelen zoals het rapport-Zalm beloofde te geven over de financiële consequenties
van de Nederlandse monarchie, zijn al met al in onvoldoende mate aangedragen.


Hans van den Bergh, de Volkskrant, 6 maart 2009.

____________