HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Het is, moet men concluderen, nog altijd merkwaardig gesteld met het voorlichtingsbeleid rond de koninklijke familie.
Informatie die klaarblijkelijk op dat moment niet zo goed uitkomt, wordt 'gespind': ontkend, uitgesteld
of versluierd vormgegeven. Informatie waar we niet op zitten te wachten, krijgen we hapklaar geserveerd.

 Lambiek Berends, Het Parool, 14 februari 2001

____________