HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________De prins, voor wiens uitlatingen − het moet nog maar weer eens gezegd − het kabinet verantwoordelijk is,
bemoeit zich met de rechtsgang in Nederland. Dat is volstrekt ongehoord.
De prins kan zich in beperkte mate met politiek bemoeien, daarbij dient de premier hem te dekken en doet hij dat niet,
dan is de monarchie zelf in het geding.

 
Paul Arnoldussen, Het Parool, 31 oktober 2002

____________