HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________


Volgens Beatrix zou de leugen in de vaderlandse media regeren, maar hare majesteit is een slechte krantenlezeres.
Kom zeg, hier worden de rustigste en bedaagdste kranten ter wereld gedrukt.
Nee, als we het dan toch over een valse getuigenis hebben,
ik vind dat de wijze waarop de Rijksvoorlichtingsdienst het verkeersongeluk
van Máxima heeft witgewassen haast criminele aspecten heeft.
Dat is het scheppen van ingezetenen van een eerste en een tweede garnituur,
als je connecties hebt met het koninklijk huis, blijf je buiten schot.
Een van de vele redenen waarom wij haast moeten maken met de Republiek.
De monarchie is een systeem met onmenselijke trekjes dat ingezetenen verandert in meesters en knechten.

Martin van Amerongen, Trouw, 2 februari 2002

____________