HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Dat Ben Knapen (NRC Handelsblad, 1 mei) bij hoog en bij laag ontkent bij de oprichting van het
Republikeins Genootschap betrokken te zijn geweest is onbegrijpelijk en bovendien , gezien de wijze waarop
de geschiedenis van deze organisatie is gedocumenteerd, tamelijk onvoorzichtig.

Het Republikeins Genootschap, zegt Knapen, is een mythe. In werkelijkheid ging het om ´een vrolijk avondje
voor de kersverse pensionair Vinken´, dat door ´een aantal vrienden en bekenden´ werd bijgewoond.
Onder anderen door Ben Knapen, die ´verder helemaal geen problemen (heeft) met de monarchie´.
Deze beweringen zijn, zoals de dichter zegt, zo gelogen dat zelfs het tegendeel niet waar is.

Gelukkig zijn de archieven van het Republikeins Genootschap uitstekend op orde. Brief no. één dd. 2 mei 1996,
gericht aan de elf oprichters in spe, waaronder Ben Knapen.
Een citaat: ´Een van ons heeft het afgelopen jaar met u gesproken over het Republikeins Genootschap en
daarbij hebt u kenbaar gemaakt dat u lid wilde worden. Een erfelijk koningschap bij de gratie Gods konden wij
niet zien als behorend bij een parlementaire democratie. Wij waren van mening dat de republikeinse staatsvorm,
voorzover wij weten, het enige massaal voorkomende Nederlandse taboe is, het thema komt in onze
hedendaagse samenleving niet voor. Politici, van rechts tot links, ongeacht de historische wortels van hun
programma´s, zijn vrijwel zonder uitzondering koningsgezind, of durven voor het tegendeel niet uit te komen.
Tegen deze achtergrond is het bestaan van het Republikeins Genootschap noodzakelijk.´
Was getekend Sjeng Kremers, Roelof Nelissen en Pierre Vinken.

Brief no. twee dd. 10 mei 1996, gericht aan
Pierre Vinken:
´Wat een voortvarendheid – en dan te bedenken dat ik vanuit mijn vorige bestaan nog volgende week naar Aken ga,
alwaar onze majesteit de Karelsprijs zal ontvangen. Overigens lijkt me vooralsnog Van Wijnen niet zo´n goed idee.
Hij werkt aan de goede relatie met de Oranjes vanwege allerlei boekenplannen.´
Was getekend Ben Knapen, in een ´vorig bestaan´ hoofdredacteur van NRC Handelsblad,
nu op briefpapier van Philips International b.v.

Voor iemand die thans het bestaan van het Republikeins Genootschap ontkent, was Knapen dus tamelijk
actief in anti-monarchale kringen. Zo ben je een onafhankelijke opinieleider , zo ben je een werknemer van
een multinational, een ondergeschikte die zich door zijn bazen laat berispen.
En zo verander je van de ene nacht op de ander van een republikein in iemand die ´helemaal geen problemen met
de monarchie heeft´, ondertussen bewerend dat daar, in Delft, geen Republikeins Genootschap is opgericht,
maar slechts een feestje rond de ´kersverse pensionair´
Pierre Vinken werd gevierd.

Voor Knapens pogingen alsnog de geschiedenis te herschrijven, had hij in de toenmalige
Duitse Democratische Republiek ongetwijfeld de Walter Ulbricht-erepenning gekregen.
Het is mij werkelijk een raadsel waarom die man inmiddels ontkent wat onmogelijk te ontkennen valt.


Martin van Amerongen, NRC Handelsblad, 2 mei 2000

____________