HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Zij heeft recentelijk een drieman/vrouws-delegatie over de vloer gehad, bestaande uit mensen
van het allerhoogste bestuurlijk niveau, een delegatie die haar eenstemmig bezwoer de bruiloft
in vredesnaam op Argentijns grondgebied te laten plaatsvinden.
Beatrix weigerde, zoals zij er in 1966 op stond in Amsterdam, en niet in Baarn, in het huwelijk te treden.
Zij is niet gecharmeerd door de aanzwellende kritiek op de monarchie in het algemeen en het
fungerende staatshoofd in het bijzonder – en ligt dwars.
Dus wisselen Willem-Alexander en zijn Máxima hun ringen straks in de Nieuwe Kerk
op de hoofdstedelijke Dam, of 'het gepeupel' dit nu prettig vindt of niet.

 

Martin van Amerongen, De Groene, 20 januari 2001

____________