HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________Het was de wraak van Frits Wester geweest. De man die in 1994 in de val van Elco Brinkman
werd meegesleept nadat Beatrix niet de CDA-voorman maar PvdA-leider Wim Kok tot
informateur had benoemd. 
Brinkman sprak verbitterd over “de staatsgreep van Beatrix“ en week uit naar het bedrijfsleven,
zoals Wester uiteindelijk uitweek naar de zender RTL4.

Het was diezelfde Frits Wester die  D66-leider Thom de Graaf dat opzienbarende
RTL4-interview afnam, waarin de D66-leider verklaarde dat het wat hem betreft uit was
met Beatrix“ bemoeienissen met het landsbestuur, inclusief de kabinetsformatie.

De twee andere regeringspartijen VVD en PvdA schaarden zich onmiddellijk rond de troon,
terwijl oppositieleider Jaap de Hoop Scheffer (CDA) voor nota bene vier verschillende zenders
zijn D66-collega de mantel uitveegde, waarbij hij zo“n onbekookte toon aansloeg dat zelfs
de Oranjegezinde Telegraaf hem inmiddels “Jaap een Hoop Geschetter“ heeft genoemd.

Het interessantst blijft de positie van de PvdA, de partij die in theorie pro-republikeins is
en in de praktijk “plus royaliste que le roi“.
Dat geldt althans voor fractie en partijtop, bestaande uit bevoorrechte personen die de koningin
af en toe een handje mogen geven.

Martin van Amerongen, De Groene, 12 april 2000.

____________