HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________Braun koos voor het boek Ruth, het verhaal over de vrouw die noodgedwongen de ene natie voor de andere verruilt.
De parallel met het lot van de bruid was duidelijk, vooral omdat het later door dominee Carel ter Linden werd geëxpliceerd.
Hij sprak, een brief van de bruidegom citerend, over ´een offer, een bijna onmenselijk offer´.
Hoorden wij het goed? Hadden wij het inderdaad over de vrouw die ongeveer de grootste vis van Europa aan de haak heeft geslagen,
aanvullend gehonoreerd met een belastingvrije jaarwedde die ongeveer het vijftienvoudige bedraagt van haar salaris bij de
Deutsche Bank te NewYork?

Relevanter is het feit dat sinds 2 februari het Huis van Oranje officieel is gelieerd aan een regime, dat op grote schaal,
mét de zegen van de katholieke kerk, zijn politieke tegenstanders heeft geliquideerd.
Het is de bittere waarheid: Zorreguita en de zijnen vormen een twijfelachtig gezelschap, steunpilaren van een bloedige dictatuur,
een feit dat Willem-Alexander op een deerniswekkende wijze heeft goedgepraat.
Eerst door zich op ´een bron´ te beroepen, een bron die juntaleider Videla zelf bleek te zijn,
toen door een poging te doen serieus wetenschappelijk onderzoek als ´een mening´ te neutraliseren.
Tenslotte door het ongelooflijke argument te hanteren dat de schoonvader inderdaad van drie, verdwenen politieke
tegenstanders heeft geweten, die echter alledrie gezond en wel zijn teruggekomen.
Een politicus was op grond van een dergelijke trits bêtises allang zijn betrekking kwijtgeraakt.

In vroeger tijden diende het gepeupel eerst te worden volgeladen met door de stadhouder verstrekte alcoholica,
alvorens men een beetje in de stemming wilde komen voor een vreugdedansje in de straten of het lynchen van tegenstanders
als de gebroeders De Witt.
Tegenwoordig staat er een hele batterij televisiezenders en kranten klaar om de massa onder te dompelen in de grote Oranjedroom.
Dit aanhoudende clusterbombardement in de media, waarbij de landelijke pers van Telegraaf tot Volkskrant zowaar lijkt
te zijn gelijkgeschakeld, heeft de laatste weken het onmogelijke bereikt: de monarchie bevindt zich niet langer in terminaal stadium,
maar begint aan een Grote Stap Voorwaarts.

In de verte gloeit het visioen van de Maximale Monarchie, met eerherstel voor het levende koningsschap.

De BV Oranje-Nassau heeft strategen genoeg in huis om de vruchten te plukken van dit publicitaire hoogseizoen.
Wie ook de volgende premier van Nederland wordt, hij of zij zal een harde dobber hebben aan het in toom houden van de
monarchistische machtshonger.
Het koningshuis heeft een natuurlijke partner gevonden in de pers, ooit zelf ´de koningin van de aarde´ genoemd,
en verwierf zich in ´ge-endemolliseerde´ vorm, als onovertroffen reality-soap, een geheel nieuw uitgangspunt.

Met een totalitair aandoend mediabombardement, met veel meer beeld dan woord, blijkt het sprookje zeer goed aan de man te brengen. Beter dan ooit zelfs. De politiek lijkt onder deze druk te bezwijken.


Martin van Amerongen, De Groene, 9 februari 2002

 

____________