HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Beatrix' Kersttoespraak ging dit jaar dan ook over de cultuur, de culturele normvervaging,
de cultuur als onderdeel van 'een nieuwe beleving en zingeving van het leven'. Heel Nederland,
de voorzitter van de Oranjevereniging te Nijkerk wellicht uitgezonderd, moet bij deze verzameling
hemeltergende platitudes in slaap zijn gevallen. Laten wij de moraal van haar verhaal in twee woorden samenvatten:
Kunst moet. Dat is een op zichzelf sympathiek standpunt, zij het met de filosofische diepgang
van de leuze 'Melk is goed voor elk'.

 

Martin van Amerongen, De Groene, 8 januari 1992

____________