HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Dat prins Bernhard veel bijkluste, wisten we. En dat hij zich met behulp van ministers geld liet
uitbetalen waarop hij geen recht had is ook niet langer een geheim. Vliegtuigfabrikanten als Lockheed
en Northrop betaalden hem vorstelijk wat in het normale spraakgebruik ´smeergeld´ heet, voor diensten
die in bevriende kring het liefst als een vergissing of het maken van onjuiste keuzes worden afgedaan.
Minder bekend is dat Bernhard ook handelde in tweedehandsvliegtuigen en –auto´s.


Gerard Aalders, De Republikein, 4, 2008, 4, 50-54.

____________