HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Een intrigerende vriend. Dat omschrijft Gerhard Fritze, directeur van de Hollandsche Koopmansbank
(HKB) en vertrouwensman van het beruchte IG Farbenconcern, misschien wel het beste. Dankzij hem
kostte het de Nederlandse regering steeds meer moeite om het blazoen van prins Bernhard schoon te poetsen.
Gerard Aalders, De Republikein, 2, 2006, 3, 53-58.

____________