HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Dat prins Bernhard niet al te zwaar tilde aan de huwelijkse trouw is al lang geen geheim meer – op het
einde van zijn leven liet hij er zich zelfs openhartig over uit. Het is natuurlijk te dol voor woorden dat
in het verleden ministers zich over het huwelijkleven van de Oranjes hebben gebogen; puur en alleen
vanwege het feit dat een sterk hormonaal gestuurde levenswandel de positie van de monarchie zou
kunnen schaden.

Gerard Aalders, De Republikein, 2 2006, 4, 60-63.

____________