HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Verleende de prins in de jaren vijftig aan zijn verleden al extra glans, bijna een halve eeuw later sprak hij
zichzelf weer tegen in postuum verschenen interviews. Eerste deel van een serie over een opportunist die
lid was van de SA, de SS en de NSDAP, die werkte bij het twijfelachtige IG Farben en zich daarna
schaamteloos door het leven blufte.


Gerard Aalders, De Republikein 1, 2006, 42-52.

____________