HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Wat vooral opvalt zijn affaires die niet worden vermeld maar vroeger wel te
vuur en te zwaard door de prins werden ontkend.
Zijn lidmaatschap van de Duitse nazipartij bijvoorbeeld.
Het hele rapport van Van der Voet wemelt van de onjuistheden en gebrekkig historisch inzicht.

Gerard Aalders, Het Parool, 10 februari 2004.

___________